Konfliktløsning i erhvervslivet

"Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude."

William James, 1842-1910, American philosopher

"Meget brugervenlig og realistisk”

Part i tvist om virksomhedsoverdragelse