Kompetencer

Mediator og voldgiftsdommer og andre former for neutral mellemmand i konflikter, herunder cross border disputes, se nærmere Cross Border Mediation. Et andet speciale er telefon mediation.

Rådgivning og bistand ved konfliktløsning i kommercielle tvister. Der er ikke to sager, der er ens, og valget af konfliktløsningsmetode er af den grund vigtigt. Opgaven er at vælge en konfliktløsningsmetode, der er egnet til at løse konflikten på en for parterne tilfredsstillende måde under anvendelse af færrest mulige ressourcer.

Bistand ved valg af voldgiftsdommer, mægler eller mediator, da personvalget kan være helt afgørende for sagens udfald.

“Jeg tror ikke, at en aftale ville være blevet indgået uden hans tålmodige og vedholdende mellemkomst”

Advokat i entreprisetvist