Claus Kaare Pedersen

Claus Kaare Pedersen er en meget erfaren mediator og voldgiftsdommer i erhvervsretlige tvister.

Han har mange års erfaring som partner og advokat i ledende erhvervsorienterede advokatfirmaer, men arbejder nu udelukkende som uafhængig voldgiftsdommer, mægler og mediator. Han har tidligere som advokat gennem årene primært arbejdet med konfliktløsning af tvister i erhvervslivet – navnlig ved voldgift og mediation – såvel nationalt som internationalt.

Han har beskæftiget sig med voldgift siden begyndelsen af 1980’erne og har udover arbejdet som voldgiftsdommer og mediator, holdt foredrag og skrevet artikler om voldgift, herunder international voldgift. Han skriver regelmæssigt og holder foredrag om andre ADR-emner, herunder mediation.

Claus Kaare Pedersen har været medlem af Advokatrådet og medstifter og første formand for Mediationsinstituttet, som er en non-profit selvejende institution, der er oprettet med støtte af Det Danske Advokatsamfund.

Han er endvidere dybt engageret i bestæbelserne på at udvikle og fremme brugen af Alternative konfliktløsningsmetoder (ADR) indenfor erhvervslivet, herunder eksempelvis voldgift og mediation.

Claus optræder regelmæssigt som mediator eller voldgiftsdommer i konfliktløsning i en lang række forskelligartede sager, f.eks. tvister om virksomhedsoverdragelser, opsigelse og misligholdelse af direktørkontrakter, uoverensstemmelser om samarbejdsaftaler, opløsning af interessentskaber, IT-kontrakter, overdragelse af fast ejendom, investeringsaftaler, aktieoverdragelser etc.

Se CV

”En af nøglefærdighederne for en effektiv mediator er evnen til meget hurtigt at skabe et tillidsforhold med parterne. Hvis det ikke sker, vil parterne være tilbageholdende med at give mediator oplysninger, som er fortrolige, personlige eller som potentielt kan svække deres sag. Jeg har arbejdet sammen med Claus i kommercielle mediationer, og derfra ved jeg, at han har evnen til skabe rapport til mennesker meget hurtigt og således etablere et tillidsforhold fra starten.”


David Richbell

Førende kommerciel mediator og underviser i UK