Hvad er?

Opgaven for den uafhængige og neutrale mellemmand er at servicere parterne, hvad enten det sker i voldgift, mediation eller anden form for mægling. Mellemmandens rolle kan specificeres i den relevante kontraktbestemmelse eller defineres efter aftale mellem parterne, og det er mellemmandens opgave at udfylde rollen i overensstemmelse med parternes valg.

“Vores advokat anbefalede mediation, selvom jeg var skeptisk på grund af modpartens afvisende holdning. Forhandlingerne under mediationen gik flere gange i stå, men hver gang lykkedes det at få dem i gang ved at han (mediator) fik os til at skifte fokus.  Efter to dages hårde forhandlinger fik vi indgået en aftale om ca. 40 udestående krav. Jeg var meget lettet.”

Part i entreprisetvist