Andre konfliktløsningsmetoder

Udover mediation og voldgift anvendes – navnlig internationalt – en lang række andre ADR-teknikker, såsom Med-Arb, Arb-Med, Neutral Evaluation (herunder Early Neutral Evaluation), Fast Track Arbitration, Dispute Boards etc. I sammenligning med Mediation og Voldgift spiller disse metoder kun en mindre rolle. 

Derimod anvendes undertiden traditionel mægling, hvor hver af parterne – mundtligt eller skriftligt – redegør for sagen overfor mægleren, der efter drøftelser med parterne afgiver en udtalelse med sin vurdering samt eventuelt et løsningsforslag, hvorom der kan forhandles. Mæglerens udtalelse er sædvanligvis uforbindende for parterne.